Pieteikums - Rīgas Tālmācības vidusskola

Vēlamā mācību programma
Vairāk informācijas

Izglītības programmas kods: 31012013 (tālmācība)

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Vācu valoda vai Krievu valoda
 • Informātika
 • Matemātika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Dabaszinības
 • Literatūra
 • Mūzika
 • Vizuālā māksla
 • Veselības mācība*
 • Politika un tiesības*
 • Ekonomika*
 • Psiholoģija*

* - izvēles priekšmets (jāizvēlas 3 no šiem)

Vairāk informācijas

Izglītības programmas kods: 31011013 (tālmācība)

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Informātika
 • Matemātika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Bioloģija
 • Literatūra
 • Vizuālā māksla
 • Veselības mācība*
 • Politika un tiesības*
 • Ekonomika*
 • Psiholoģija*

* - izvēles priekšmets (jāizvēlas 3 no šiem)

Vairāk informācijas

 Izglītības programmas kods: 23011113 (tālmācība)

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Matemātika
 • Informātika 7.klasē
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Bioloģija
 • Fizika 8.-9.klasē
 • Ķīmija 8.-9.klasē
 • Ģeogrāfija
 • Literatūra
 • Mūzika
 • Vizuālā māksla
 • Sociālās zinības
Vairāk informācijas

 

Izglītības programmas kods: 31013014 (tālmācība)

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Matemātika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Literatūra
 • Informātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Bioloģija
 • Vizuālā māksla
 • Programmēšanas pamati
 • Veselības mācība*
 • Politika un tiesības*
 • Ekonomika*
 • Psiholoģija*

* - izvēles priekšmets (jāizvēlas 2 no šiem)

Vairāk informācijas

 

Komplekts "Vispārīgais"

 

 

10. klase

11. klase

12. klase

KOPĀ

Eksā
meni

Pamatkursi

20

21

6

47

Latviešu valoda I

1

2

 

3

Optim.

Literatūra I

1

2

 

3

 

Svešvaloda I (B2) - angļu

2

2

 

4

Optim.

Svešvaloda (B1) – vācu vai krievu

 

2

 

2

 

Vēsture un sociālās zinātnes I

2

2

 

4

 

Fizika I

2

3

 

5

 

Ķīmija I

2

2

 

4

 

Bioloģija I

2

 

 

2

 

Ģeogrāfija I

 

2

1

3

 

Matemātika I

3

3

5

11

Optim.

Kultūra un māksla I - mūzika*

3

 

 

3

 

Datorika

1

1

 

2

 

Sports un veselība

1

 

 

1

 

Padziļinātie kursi

0

0

10

10

 

Projekta darbs

 

 

1

1

 

Ģeogrāfija II**

 

 

3

3

Padz.

Vēsture II

 

 

3

3

 

Sociālās zinātnes II

 

 

3

3

Padz.

Specializētie kursi

0

0

3

3

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

 

   

 

Psiholoģija

 

 

3

 

Skolēna slodze

20

21

19

60

 

Robežas:

18-21

18-21

18-21

54-63

 

 * vai vizuālā māksla

** Ģeogrāfija II vai Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II

 

Komplekts "Humanitārais"

 

 

10. klase

11. klase

12. klase

KOPĀ

Eksā
meni

Pamatkursi

20

20

3

43

Latviešu valoda I

1

2

 

3

Optim.

Literatūra I

1

2

 

3

 

Svešvaloda I (B2) - Angļu valoda

2

2

 

4

 

Svešvaloda (B1)

2

 

 

2

 

Matemātika I

4

4

3

11

Optim.

Vēsture un sociālās zinātnes I

2

2

 

4

 

Dabaszinības

3

3

 

6

 

Kultūra un māksla I – mūzika*

1

2

 

3

 

Dizains un tehnoloģijas I

2

2

 

4

 

Datorika

1

1

 

2

 

Sports un veselība

1

 

 

1

 

Padziļinātie kursi

0

0

10

10

 

Projekta darbs

 

 

1

1

 

Latviešu valoda un literatūra II

 

 

3

3

 

Svešvaloda I (B2) - Angļu valoda

 

 

3

3

Padz.

Sociālās zinātnes II

 

 

 

0

 

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

3

3

Padz.  

Specializētie kursi

0

0

6

6

 

Medicīnas pamati

 

 

3

3

 

Psiholoģija

 

 

3

3

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

 

 

 

 

Skolēna slodze

20

20

19

59

 

* Mūzika vai vizuālā māksla

 

Komplekts "Programmēšana"

 

 

10. klase

11. klase

12. klase

KOPĀ

Eksā
meni

Pamatkursi

21

21

3

45

Latviešu valoda I

1

2

 

3

Optim.

Literatūra I

1

2

 

3

 

Svešvaloda I (B2) - angļu

2

2

 

4

Optim.

Svešvaloda (B1) – vācu vai krievu

2

 

 

2

 

Vēsture un sociālās zinātnes I

1

1

2

4

 

Fizika I

2

2

1

5

 

Ķīmija I

2

2

 

4

 

Bioloģija I

1

1

 

2

 

Ģeogrāfija I

1

2

 

3

 

Matemātika I

5

6

 

11

Optim.

Programmēšana I

2

1

 

3

 

Sports un veselība

1

 

 

1

 

Padziļinātie kursi

0

0

15

15

 

Projekta darbs

 

 

1

1

 

Matemātika II

 

 

8

8

 

Programmēšana II

 

 

3

3

Padz.

Sociālās zinātnes II

 

 

3

3

Padz.

Specializētie kursi

0

0

3

3

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

 

3

3

 

Skolēna slodze

21

21

21

63

 

 

 

Vairāk informācijas
Piezīmes un komentāri.
*Uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.